Gümrükleme Hizmetleri

Ülkemizde Gümrük, Ticaret Bakanlığı bünyesinde çalışan bir kurumdur.Gümrükleme Hizmeti ise yabancı bir ülke ile gerçekleştirilen dış ticaret işlemleri sırasında ürün ya da hizmetlerin gümrüklü sahalardan geçişinde devletle olan iş ve işlemlerin yürütülmesidir.

İthalat ve ihracat işlemleri ile ilgili olarak kapsamlı gümrük hizmetleri ve aynı zamanda danışmanlık hizmetlerini de sunmaktadır. Gümrük mevzuatı ve değişiklikler düzenli takip edilerek; konuları ile ilgili olarak müşteriler eş zamanlı bilgilendirilir.

 

İthalat Gümrük İşlemleri

İhracat Gümrük İşlemleri

Transit Ticaret İşlemleri

Dahilde İşleme İşlemleri,

Hariçte İşleme İşlemleri ,

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi,

Antrepo İşlemleri,

Geçici İthalat İşlemleri,

Geçici İhracat İşlemleri,

Transit Rejimi İşlemleri,

Posta Gümrük İşlemleri,

Serbest Bölge İşlemleri,

Yeniden İhracat İşlemleri,

İmha İşlemleri,

Gümrüğe Terk İşlemleri,

Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna,

Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemleri,

Geri Gelen Eşya İşlemleri,

Sınır Ticareti İşlemleri