İthalat Hizmetleri

İTHALAT; yurtdışında üretilmiş bir malın, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasına denir. İthalatın diğer bir adı da dışalımdır.

 

İthal konusu eşya evraklarının önceden temini ve kontrolü.

Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları.

T.C.Gümrük beyannamesini tanzim etmeden önce eşya hakkında tereddüt varsa küşat edilmesi. Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak eşyanın muayenesinin yapılması. 

Ordino alımı.

İthal konusu eşyanın GTIP’ inin tespit edilmesi.

Talep halinde ön müsaadelerin alınması. 

Eksiklik hasar veya yanlışlık varsa tutanaklarının yapılması, bilgi verilmesi gereken yerlerin bilgilendirilmesi, tahakkuklarının yapılarak teminat veya parasının yatırılması. 

Geçici ithalatta eşyanın girişinin yapılması, alınan müsaadelere uygun olarak, zamanında ve firmanın talimatı doğrultusunda çıkışının yapılması. 

Transit, özel ve genel antrepo işlemlerinin yapılması. 

Gümrük vergi resim ve harçlarının hesaplanması ve müşteriye bildirilmesi. 

Tahakkukların yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması.

İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi.

Elektronik arşivleme.